Konferencija Europske udruge za plin (EBA)

Hrvatska udruga proizvođača bioplina (HUPB) je 2017. god. postala punopravnom članicom Europske udruge za bioplin (EBA). Time se HUPB pruža pristup svim europskim novim inicijativama, trendovima i programima na području industrije bioplina. Naš član upravnog odbora, Shamil Kudashev, zastupao je HUPB na Generalnoj skupštini EBA, koja je održana 23. siječnja 2018. u Antwerpenu u Belgiji.

Također je sudjelovao i na konferenciji Europske udruge za bioplin koja se održala od 24. do 26. siječnja u Antwerpenu:

  • 3 dana
  • 300 delegata
  • više od 25 zemalja sudionica
  • više od 40 govornika
  • izložba
  • studijska putovanja

Od prve konferencije koja je održana2012. godine, na konferenciji svake godine sudjeluje sve više novih članova, a sada je postala vodećom konferencijom o anaerobnoj digestiji i plinu. Popis govornika uključuje kreatore politika i predstavnike iz bioplinskog i biometanskog poslovanja.