Obavijest o otkupu silaže 2018. godine na bioplinarama u Gregurovcu i Orehovcu

Otkup počinje od 20. 8. 2018.
Silaža se preuzima od ponedjeljka do subote od 7:00 – 20:00
Svaki vozač je svaki put po dolasku na vagu dužan sići s traktora i vagaru dati podatak za koga je dovezao silažu, a nakon odvage kod vagara potpisati i preuzeti vagarinku.
Vaganje neće biti moguće za vozače koji se neće pridržavati pravila.

Dobavljači mogu odabrati između dva načina isplate:
1. Isplatu vrši Sedlić d.o.o. u roku od 30 dana
– 0,22 kn/ kg za silažu koja ima suhu tvar od 32% – 42%
– za silažu koja će imati suhu tvar nižu ili višu od navedene cijena će se određivati naknadno, razmjerno suhoj tvari
Dobavljači koji izaberu ovaj način isplate instrukcije za obračun i dostavu računa dobit će od djelatnika Sedlić d.o.o.
2. Isplatu vrši bioplinara u roku od 120 dana
– 0,23 kn/ kg za silažu koja ima suhu tvar od 32% – 42%
– za silažu koja će imati suhu tvar nižu ili višu od navedene cijena će se određivati naknadno, razmjerno suhoj tvari
Dobavljači koji su u sustavu PDV-a ispostavljaju račun za predanu silažu na bioplinaru gdje su silažu predali. Svaki račun mora imati prilog na temelju čega je ispostavljen. Prilog mogu biti kopije vagarinki, popis vagarinki ili otpremnica na ukupno predanu količinu. Račun se dostavlja na adresu bioplinare gdje je silaža predana.
Podaci za bioplinare su:

BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1 d.o.o.
SV. PETAR OREHOVEC 135
48267 SV. PETAR OREHOVEC
OIB: 69972253924
IBAN: HR5323600001102177630 (ZABA)

BIOPLINSKA ELEKTRANA OREHOVEC d.o.o.
SV. PETAR OREHOVEC 97/ A
48260 SV. PETAR OREHOVEC
OIB: 75434757177
IBAN: HR6923400091110486415 (PBZ)

Dobavljači koji nisu u sustavu PDV-a dolaze u Gregurovec 23 po Otkupni blok. Uz sebe obavezno imati karticu žiro računa i OIB.
Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 048 649 054.