Pokrivanje silaže

Danas je počelo prekrivanje silaže na bioplinskom postrojenju Bioplinara organica Kalnik 1 u Gregurovcu. Nakon što je horizontalni silos ispunjen masom, tu masu treba hermetički izolirati kako bi se spriječio prodor zraka te kako bi se osigurali stalni anaerobni uvjeti. Silaža se prvo prekriva tankom podfolijom, zatim se razvlači glavna folija te zaštitna mreža otporna na fizička oštećenja. Kako bi se spriječio ulazak zraka, folija se postavlja na stijene silosa (rub) te se tako smanjuju aerobni procesi. Na kraju se sve zajedno učvršćuje specijalnim vrećama koje se pune sitnim šljunkom, a stavljaju se uz rubove i po sredini u nekoliko redova.