Novosti

Pokrivanje silaže

Danas je počelo prekrivanje silaže na bioplinskom postrojenju Bioplinara organica Kalnik 1 u Gregurovcu. Nakon što je horizontalni silos ispunjen ...

Više

Okrugli stol u Biogradu na moru

25. rujna 2018. u Biogradu na moru održao se okrugli stol na kojem su članice Udruženja za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu predstavile ...

Više

Zaprimanje silaže u 2018. god.

Na bioplinskim postrojenjima u Gregurovcu, Svetom Petru Orehovcu i Slatini traje zaprimanje ovogodišnje silaže. Silaža se sprema u ...

Više

Obavijest o otkupu silaže 2018. godine na bioplinarama u Gregurovcu i Orehovcu

Otkup počinje od 20. 8. 2018. Silaža se preuzima od ponedjeljka do subote od 7:00 – 20:00 Svaki vozač je svaki put po dolasku na vagu dužan ...

Više

Sudionici studijskog putovanja posjetili bioplinaru u Gregurovcu

U četvrtak, 1. ožujka 2018. bioplinsko postrojenje u Gregurovcu posjetili su predstavnici ministarstava u sklopu studijskog putovanja pod ...

Više

Konferencija Europske udruge za plin (EBA)

Hrvatska udruga proizvođača bioplina (HUPB) je 2017. god. postala punopravnom članicom Europske udruge za bioplin (EBA). Time se HUPB pruža ...

Više

Skupština Hrvatske udruge proizvođača bioplina održana je 31. siječnja u Gregurovcu

U srijedu, 31. siječnja 2018. godine u Gregurovcu održala se Skupština Hrvatske udruge proizvođača bioplina (HUPB). Na prvoj Skupštini ...

Više

Na bioplinskom postrojenju Bioplinara organica Kalnik 1 d.o.o. održan sastanak Vijeća Udruženja energetike

U četvrtak, 6. srpnja u bioplinskom postrojenju Bioplinare organice Kalnik 1 d. o. o. u Gregurovcu, pokraj Križevaca, održan je sastanak Vijeća ...

Više

Otkup silaže i kukuruznog zrna u Gregurovcu

Bioplinara organica Kalnik 1 iz Gregurovca otkupljuje kukuruznu silažu i kukuruzno zrno od poljoprivrednika. Poljoprivrednici koji žele prodati ...

Više

Počelo je zaprimanje silaže u Gregurovcu

U ponedjeljak 28. kolovoza, na bioplinskom postrojenju Bioplinara organica Kalnik 1 u Gregurovcu započelo je zaprimanje silaže. Naši kooperanti ...

Više

Skladištenje silaže u Slatini

Ovog tjedna započelo je zaprimanje siliranog kukuruza na bioplinskom postrojenju Biointegra u Slatini. Kooperanti na postrojenje dovoze silažu ...

Više

Počeo je otkup silaže

Tvrtka Bioen d.o.o. kreće s otkupom silaže na 3 lokacije: Bioplinara organica Kalnik 1 d.o.o. u Gregurovcu, Biointegra d.o.o. u Slatini i VDM ...

Više
1 2 3