Zajedno do EU fondova

Projekt “Poboljšanje konkurentnosti tvrtke BIOEN primjenom IKT tehnologija”

Korisnik: BIOEN d.o.o.
Referentna oznaka:KK.03.2.1.19.0366
Poziv: POBOLJŠANJEKONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE(IKT) – 2
Trajanje projekta: 30.10.2019. – 30.10.2020.
Vrijednost projekta: ukupna vrijednost projekta je 705.211,25 HRK od čega EU sufinancira 313.735,20 HRK.

Cilj ovog projekta je jačanje tržišne pozicije te povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća u sektoru pružanja usluga vezanih za proizvodnju bioplina.
Ostvarenjem općeg cilja projekta postići će seslijedeći rezultati:

  • Razvoj poduzeća jačanjem tržišne pozicije i povećanjem konkurentnosti,
  • Pridonijeti razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj,
  • Otvoriti jedno novo radno mjesto te, povećati prihode za 36% u sljedeće 3 godine.

Ciljane skupine projekta su:

  • mali i srednji poduzetnici u području proizvodnje bioplina, investitori te zaposlenici malih i srednjih poduzetnika te ostali sudionici gospodarstva Hrvatske.

Kontakt osoba: Artem Kazin, info@bioen.com

Projekt: “Poboljšanje učinkovitosti poduzeća Bioplinara Organica Kalnik 1 d.o.o.”

Projket “Poboljšanje učinkovitosti poduzeća Bioplinara Organica Kalnik 1 d.o.o.”

Projekt tvrtke Bioplinara Organica Kalnik 1 d.o.o. „Poboljšanje učinkovitosti poduzeća Bioplinara Organica Kalnik 1 d.o.o.“ referentne oznake KK.03.2.1.03.0221. financiran je unutar poziva na dostavu projektnih prijava „ Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MPS u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) Operativnog programa Konkurentnosti i kohezija 2014.-2020.

Provedbom projekta u trajanju od 12 mjeseci potaknuti ćemo ulaganja u ukupnom iznosu 1.306.541,20 kn te unaprijediti učinkovitost poslovanja kroz poboljšanje 3 poslovnih procesa: strateško upravljanje, upravljanje rizicima i upravljanje imovinom te optimizaciju cjelokupnog poslovanja poduzeća.

Uvođenje novih softvera osigurati će optimizaciju poslovnih procesa te povećanje učinkovitosti zaposlenika, omogućiti bržu i lakšu komunikaciju s kooperantima te povećati kvalitetu poslovanja. Slijedom svega navedenog, automatizacijom i optimizacijom navedenih procesa, softversko cloud rješenje će postati centralno mjesto povezivanja svih poslovnih procesa, unaprjeđenje računalne i mrežne infrastrukture smanjiti će administrativne troškove te povećati učinkovitost poduzeća.

Opći cilj ovog projekta je razvoj i povećanje konkurentnosti MSP koja posluju u područjima s razvojnim posebnostima Republike Hrvatske kroz ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s uvođenjem novih IKT rješenja u poslovanje poduzeća čime će se optimizirati poslovnih procesa, integrirati poslovne funkcije te otvoriti 13 novih radnih mjesta.

Ukupna vrijednost projekta je 1.306.541,20 HRK od čega EU sufinancira 758.295,00 HRK.

Trajanje projekta je godinu dana (od 01.05.2017. do 01.05.2018.)

Kontakt za više informacija info@bioen.eco.