Skladištenje silaže u Slatini

Ovog tjedna započelo je zaprimanje siliranog kukuruza na bioplinskom postrojenju Biointegra u Slatini. Kooperanti na postrojenje dovoze silažu koja se skladišti u horizontalni silos. Zaprimanje silaže vrši se svakog dana od 7 do 19 sati.