Bioplinara organica Kalnik 1 d.o.o.

U ruralnom području izgradnja elektrane na bioplin prikladan je sustav za zatvaranje poljoprivrednog procesa proizvodnje i prerade.

  • Za potrebe proizvodnje električne energije godišnje se otkupljuje kukuruzne silaže u količini od 35.000 t, od preko 100 kooperanata iz okolice
  • Bioplinara godišnje proizvede 60.000 t digestata, koje je vrhunsko organsko gnojivo i besplatno se daje svim poljoprivrednicima kako bi poboljšali kvalitetu tla, povećali prinose poljoprivrednih kultura i smanjili potrebe za umjetnim gnojivima
  • Prva je bioplinara u grupaciji koja je instalirala liniju za obradu biorazgradivog otpada i na taj način pridonijela rješavanju problematike zbrinjavanja biorazgradivog otpada
  • U 2018. godini zbrinuto je preko 18.000 t biorazgradivog otpada
  • U 2019. godini potpisan je ugovor o zbrinjavanju biorazgradivog otpada grada Zagreba

Činjenice

Bioplinara organica Kalnik 1: 2.4 MW
Odabrana tehnologija: NAHTEC GmbH
Odabrani izvođači: NAHTEC GmbH and Hidroregulacija d.d.
Vrijednost investicije: HRK 59,789,669.00
Puštanje u pogon: u pogonu

24. rujna 2016. godine u pogon je pušteno postrojenje za proizvodnju električne energije snage 2,4 MW u općini Sveti Petar Orehovec (naselje Gregurovec) u Koprivničko-križevačkoj županiji. U ruralnom području poput naselja Gregurovec gradnja bioplinske elektrane primjeren je sustav za zatvaranje proizvodno-prerađivačkog poljoprivrednog procesa jer se omogućava dobivanje toplinske i električne energije kao i za osiguranje izvrsnoga gnojiva kojeg predstavlja prerađeni kosupstrat. Izgradnja bioplinskog postrojenja za proizvodnju električne energije započela je u 2015. godini. S prvim punjenjem bioplinskog postrojenja počelo se u svibnju 2016. godine, a pogon je punim radnim kapacitetom započeo u srpnju 2016. godine.

O postrojenju

Projekt

PROJEKT “Poboljšanje učinkovitosti poduzeća Bioplinara organica Kalnik 1 d.o.o. uvođenjem naprednih IKT rješenja”

Referentna oznaka: KK.03.2.1.03.0221
Vrijednost projekta: 1.306.541,20
Bespovratna sredstva: $ 758,295.00

Opći cilj ovog projekta je razvoj i povećanje konkurentnosti MSP koja posluju u područjima s razvojnim posebnostima Republike Hrvatske kroz ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s uvođenjem novih IKT rješenja u poslovanje poduzeća čime će se optimizirati 3 poslovna procesa, integrirati poslovne funkcije te otvoriti 5 novih radnih mjesta.

Ciljne skupine projekta su sadašnji zaposlenici, kooperanti i suradnici tvrtke kao i svi građani RH. Projektom će se dugoročno zaposlenima ubrzati i olakšati svakodnevno poslovanje, podići kvalitetu komunikacije te otvoriti mogućnosti za razvoj novih projekata.

Važno je istaknuti i da projekt ima pozitivan utjecaj na okoliš s obzirom da implementacija opreme i rješenja rezultira smanjenjem korištenja papira u svakodnevnom poslovanju, potrošnje električne energije i većom proizvodnjom električne i toplinske energije iz bioplinskog postrojenja, dakle obnovljivih izvora energije.
Provedbom projekta u trajanju od 12 mjeseci potaknut ćemo ulaganja u ukupnom iznosu od 1.306.541,20 kn te unaprijediti učinkovitost poslovanja kroz poboljšanje 3 poslovna procesa: strateško planiranje, upravljanje rizicima i upravljanje imovinom.

Impresum

Adresa sjedišta: Sv. Petar Orehovec 135, 48267 Sv. Petar Orehovec
Lokacija: Gregurovec 23, 48260 Križevci
MBS: 010079826
OIB: 69972253924
IBAN: HR 9023400091110962210, PBZ d.d.
E-pošta info@bioen.eco
Telefon: +385 48 850 134

Kontaktirajte nas